NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 - Beszámoló (2014.06.26)

Pályázat: 
NYDOP-5.2.1/C

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”
(Kanizsai Dorottya Kórház)

NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú projekt beszámoló

A pályázat célja, a fejlesztés ismertetése:

A projekt célja a Nyugat-dunántúli Régióban a rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés javítása, a földrajzi és a szakmai egyenlőtlenségek csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése révén a szolgáltatások színvonalának javítása, az ambuláns rehabilitációs szolgáltatások szélesítése, a rehabilitációs szolgáltatók szakmai együttműködésének javítása, a betegút-szervezés kereteinek kialakítása, a beteg – edukációs anyagok fejlesztése.
Fejlesztési terület: a Kanizsai Dorottya Kórház pszichiátriai/addiktológiai fekvő és járóbeteg ellátása infrastruktúrájának korszerűsítése.
A projekt keretében egyrészt a kórház „B” épületének 2. emeletén működő pszichiátria rehabilitációs osztálya újult meg, mely 29 betegágyas, összesen bruttó 796 m2, a beruházás során komplex rehabilitációt segítő akadálymentesített környezetté vált. Ezen kívül orvosi műszerek, eszközök, bútorzat, mobiliák kerültek beszerzésre az informatikai háttér fejlesztése mellett.
A projekt keretében a kórház – a pszichiátriai osztály épületével közvetlenül szomszédos – a projekt indulásakor még üzemen kívül álló, 3 szintes épület földszinti részének felújítása történt meg, mely a pszichiátriai rehabilitációs céloknak és alapelveknek megfelelő környezetet biztosít az ellátásra szorulóknak. Ebben a részben végzik a rehabilitációs kezeléseket, foglalkozásokat. Kialakításra került egy munkaterápiás szoba, tankonyha, tornaterem a közösségi és a kiszolgáló helyiségek mellett. A korszerű szemléletnek megfelelően a fejlesztés által kialakított tér lehetőséget kínál a későbbiekben a nappali ellátási forma megalapozásához is. Ez a komplex folyamat, és az erre épülő rugalmas ellátási mátrix a széles partnerségi együttműködésekkel a rehabilitáción túl a reszocializációt is segíti.

A fejlesztés műszaki leírása: a felújítás során megtörtént a padlóburkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje, festés. A mai kor követelményeinek megfelelően kialakításra került fürdetésre alkalmas helyiség, valamint mozgássérült mellékhelyiség. A betegszobákban található vizesblokkok valamint a világítótestek is korszerűsítésre kerültek, nővérhívó rendszert építettek ki. A felújítás során a projektarányos akadálymentesítéshez tartozó feladatokat is elvégeztük.
Az épületrész térszervezési struktúrájával és a közösségi terek differenciált megformálásával igyekeztünk szakítani a beidegződött, olykor rosszízű kórház imázzsal. Az egyes helyiségek világosak és nyitottak lettek a külvilágra, a társadalmi kirekesztettség helyett a visszatérés, a befogadás kézzel fogható eredményeit szimbolizálják. Különösen fontos volt a kialakítás során, hogy az építészeti és belsőépítészeti megformálás keretében az épületrész jó minőségű, gazdagon tagolt belső terekkel rendelkező intézmény érzetét vetítse ki a használókra. Az így kialakított osztály felépítése teljesítette a szakmai minimumfeltételekre vonatkozó követelményeket. Az osztályon rendelkezésre állnak differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt kórtermek, betegvizsgálásra, explorációra, továbbá egyéni és csoport pszichoterápiára és szocioterápiára alkalmas helyiségek.
Az osztály eddigi működésének fejlesztése érdekében napi nyolc órában megvalósuló és az ambuláns terápia keretében történik a gyógyítás utolsó fázisa, a társadalomba való visszailleszkedést segítő képzés. Erre a célra a megüresedet, az osztállyal közvetlenül szomszédos „volt Nővérszálló” épület földszintjének egy része belső felújítás és átalakítás után alkalmassá vált. Az itt kialakított egységek (munka, csoport, egyéni terápiás helyiségek, tankonyha, tornaterem, koedukált öltöző, vizesblokkok), megfelelő építészeti keretet biztosítanak a magas színvonalú gyógyító munkához. Ennek keretében nem teherviselő tégla válaszfalakat bontottak és építettek, kicserélték a nyílászáró szerkezeteket. Teljes felületen padlóburkolatot és csempeburkolatot cseréltek. A falak, a mennyezetek festése megtörtént, a homlokzati ablakok azonos mérettel és megjelenéssel korszerű szerkezettel kerültek kiváltásra. Új bejárati ajtó készült, valamint akadálymentes közlekedést szolgáló rámpa került kialakításra. Az újonnan kialakított helyiség a funkciónak megfelelő korszerű bútorokkal kerültek berendezésre. A projektarányos akadálymentesítés itt is megvalósult a mozgássérült mellékhelyiség kialakításával. Felújításra került a fűtési rendszer, új radiátorok és szelepek kerültek beépítésre. Az épület pincéjéből érkező 70 m hosszú távvezetéket hatékony hőszigeteléssel látták el. Az elektromos vezetékek cseréje és új energiatakarékos világítótestek beépítése további üzemköltség csökkenést eredményezett.

Intézményünk a beruházásra 220.477.656.-Ft vissza nem térítendő 100%-os támogatást kapott konzorciumi partnerként. A megvalósítás illetve a beruházás időben befejeződött, a projektben előírt szakmai és pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó követelményeket teljesítettük.

NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001