Sürgősségi projekt előrehaladása - 2013. szeptember - október

Pályázat: 
TIOP-2.2.2

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005
„Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése” című projekt előrehaladása 2013. szeptember - október

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat a 10/2012. (IV.16.) számú Közbeszerzési Bizottsági határozatban foglalt javaslat alapján 2012. április 27. napon a ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) az építési munkák megvalósítására vonatkozó egyedi vállalkozói szerződést megkötötte. Ugyan ezen a napon a munkaterület átadás-átvételi eljárásra is megtörtént.
Az építészeti munkák befejeződtek, jelenleg a 2013. április 30. napon megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás során észrevételezett hiányosságok javítása megtörtént.
A beruházó, a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervező, és a projekt menedzsment szervezet folyamatosan egyeztet, valamint rendszeres időközönként koordinációs egyeztetéseket tart az építkezés aktuális állapotáról és a jövőbeli feladatokról.
Az orvos-technológiára vonatkozóan meghirdetett közbeszerzési eljárás során nyertes Anamed Kft-vel (1114 Budapest, Kőszeg u. 29.) a szállítási szerződés 2013. március 4. napon aláírásra került. A szállítási szerződés alapján a vállalkozó az eszközöket 2013. április 9. napon leszállította.
Az informatika-szoftver beszerzésre vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás dokumentációja 2013. június 28. napon megküldésre kerül a Döntőbizottság részére. Az informatika-hardver beszerzésre vonatkozó dokumentáció 2013.07.03. napon megjelentetésre került.
A bútor beszerzésre vonatkozóan 2013. január 23. napon megjelentetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapján (TED az ajánlati felhívás. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ajánlat. Az egészségügyi és irodai bútorszállításra vonatkozóan a szállítási szerződés 2013. augusztus 26. napon a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevő ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) aláírásra került. 2013. október 25. napon a szerződésben vállalt valamennyi bútorzat leszállításra került.
Továbbra is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a projekt információs központja a kórház, illetve a város honlapján közzétett telefonszámon (93/502-092) folyamatosan elérhető.

 Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Kanizsai Dorottya Kórház
Postacím: 8800 Nagykanizsa Szekeres József u. 2-8.
Telefon: 06-93/502-092
Fax: 06-93/502-064
titkarsag@nkkorhaz.hu
 
Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
Infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Postacím: 1385 Budapest Pf. 818
Telefon: (061) 273-4250
EUtamogatas@esza.hu
www.esza.hu