SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS GONDOZÁS

KÖZVETLEN FELETTES:
Váriné Andróczi Piroska ápolási Igazgató

SZOCIÁLIS SZERVEZŐK:
FILÁKNÉ GÁBOR Erzsébet
CSARANKÓNÉ GYERGYÓI Judit

ELÉRHETŐSÉGEK:
8. épület I. emelet 7.00-9.00 és 12.00-13.00-ig
Telefon: 93-502-000 / 2962 -es mellék
E-mail: filakne@nkkorhaz.hu és/vagy csarankone@nkkorhaz.hu

TEVÉKENYSÉGEK / TÖRTÉNET

Az egészség a testi, lelki, szociális jólét állapota. Bármelyik dimenzióban bekövetkezett negatív irányú elmozdulás betegség kialakulásához vezet. A szervi elváltozások a szociális és pszichés szférákat sem hagyják érintetlenül, de a rossz szociális körülmények is betegséget idézhetnek elő. Hippokratész szavaival élve:

"Nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani"

Kórházi szociális munka 100 éves multra tekint vissza. Európában 100 kórházi ágyra 1 fő szociális munkás jut.
A kórházi szociális munka lényege a rászorult betegek mindegyikére kiterjedő, személyre szabott, szakszerű szociális gondoskodás, amely egyúttal tehermentesíti az orvosokat, nővéreket, hogy gyógyító munkájukra tudjanak koncentrálni. Munkánk középpontjában a beteg ember, annak szűkebb és tágabb környezete áll. Szociális, mentális, pszichés problémákkal küzdő pácienseinknek, családjuknak igyekszünk segítséget nyújtani. Tevékenységünk eredményeként csökkenthető az ápolási napok száma. Az egyes osztályokon, részlegeken felmerülő szociálisan problémás betegekről a kezelőorvos, főnővér értesít bennünket. A személyes kapcsolatfelvétel során szóbeli interjút készítünk. Információt gyűjtünk, majd megoldási tervet készítünk. Az életkori sajátosságokból adódóan más-más feladatok merülnek fel a felnőtteknél és a gyermekeknél.

Gyermekekkel végzett szociális munka:
Célja, hogy segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy a család biztosítani tudja a gyermek testi, érzelmi, értelmi fejlődését. Ha a kórházi tartózkodás ideje alatt felmerül a gyermek veszélyeztettsége, elhanyagolása, bántalmazása, jelzéssel élünk az illetékes szervek irányába. Intézményünk valamenyi osztálya jelzéssel élhet felénk, ha tudomásukra jut, hogy a szülők betegségéből adódóan a gyermekeik ellátatlanok maradnának vagy veszélyeztetve lennének.

Felnőttekkel végzett szociális munka:
A társadalmi, demográfiai változások, a családszerkezet átalakulása következtében növekedett azon betegek száma, akiknek hazabocsátása, otthoni ápolása nehézségekbe ütközik. Célunk, hogy a betegségük, életkoruk, szociális körülményeik miatt krizishelyzetbe került pácienseinknek segítsük megtalálni a lehető legjobb megoldást.

Konkrét feladataink a betegellátásban:

  • Információnyújtás, tanácsadás betegeknek és családjuknak az igénybe vehető szociális szolgáltatásokról
  • Kapcsolatépítés más intézményekkel (Önkormányzatok, Családsegítő Szolgálatok, Gyámhivatalok, Idősek Otthonai, stb.)
  • Szociális adminisztrációs feladatok ellátása, segélyek, rokkantsági nyugdíj intézése, stb.
  • Életmód alakító és támogató csoportok szervezése
  • Intézményi elhelyezés elindítása (Idősek Otthona, Hajléktalan Intézmények, stb.)
  • Hatósági intézkedések kezdeményezés (Gyermekek ideiglenes elhelyezése, Örökbefogadás)
  • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása
  • Családon belüli erőszak áldozatainak segítése

Tevékenységünk elengedhetetlen feltétele a gyógyító teammel való hatékony együttműködés és a jó információáramlás.

Utolsó módosítás: 
2018.04.03.