A BETEGEK KÖTELEZETTSÉGEI

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni:
• tájékoztatni őket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához (korábbi betegségekről, gyógyszerszedésről, egészségkárosító kockázati tényezőkről, tudott fertőző betegségről), a tőlük kapott rendelkezéseket a gyógykezeléssel kapcsolatban betartani.
• köteles a kórház házirendjét betartani.
• köteles más beteg jogait tiszteletben tartani.
• köteles személyi adatait, biztosítási jogviszonyát, hitelt érdemlő módon igazolni.
• köteles a NEAK által finanszírozott tevékenységeken túli szolgáltatások térítési díjait megfizetni.