ELBOCSÁTÁS, ELTÁVOZÁS

Az intézetből eltávozásra - ha ez nem akadályozza a beteg gyógyulását, folyamatos kezelését és az osztály rendjét - az osztályvezető főorvos (helyettese) adhat engedélyt. Az eltávozás tényét, valamint időpontját az osztályon dolgozó egészségügyi szakszemélyzetnek a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.

A beteget akkor bocsátjuk otthonába, ha már nem szorul kórházi gyógykezelésre. Az ápoló kiadja a betegnek a ruházatát és visszaveszi a kórházi felszerelési tárgyakat.

A HÁZIPÉNZTÁR-ban elhelyezett értéktárgyakat és készpénzt a beteg, hozzátartozója vagy a meghatalmazott osztályos ápoló veheti át. A beteg távozáskor aláírja a betegdokumentációt, kezelőorvos átadja a Zárójelentést, leleteket és a Kórházi igazolást. Kórházi ápolását követően házi betegápoló csoport munkáját veheti igénybe.

A végleges hazabocsátáskor a beteg megkapja zárójelentését, a kórházi kezelésről szóló igazolást (táppénzhez, biztosításhoz, stb.), a felvételkor leadott korábbi leleteket és a további gyógykezeléshez szükséges recepteket, a kórházi költségeket igazoló számlát.