CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKÉNTESEK ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG

A gyógyító munkában fontos szerepe van a segítő kapcsolatoknak. Különböző szervezetek szakemberei az osztály vezetőivel történt előzetes egyeztetés és időbeosztás alapján együttműködési megállapodásban rögzített szabályok mellett tevékenykednek kórházunkban. A segítés bármely formájának összhangban kell lenni az egyénre szabott kezelési tervvel és a gyógyítás szakmai, etikai és jogi szabályozásával.