BETEGLÁTOGATÁS

A beteg fekvőbeteg gyógykezelése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

Kapcsolattartás
A kapcsolattartást a Kanizsai Dorottya Kórház minden betege a jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja az osztály házirendjében meghatározott feltételektől függően.

A beteg fekvőbeteg gyógykezelése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

Beteg melletti tartózkodás:
A betegnek az előírt és a gyógykezelés során kapott rendelkezéseket be kell tartania.
Súlyos állapotú betegeknek, kiskorúaknak, illetve a szülő nőnek joga van arra, hogy az általuk megjelölt egy személy folyamatosan mellette tartózkodjon.

A látogatók, hozzátartozók napi egy alkalommal válthatják egymást a beteg melletti tartózkodásban.

A beteg mellett tartózkodó személynek eleget kell tennie a Kórházban elvárt higiénés feltételeknek (megfelelő öltözködés, tisztaság, tisztálkodási eszközök megléte, egészségügyi papír, … stb).

Kórteremben a hozzátartozó nem étkezhet (erre az osztály társalgójában van lehetőség)

A kórterem rendjét és a nemi identitást nem zavarhatja.

A vizitek, orvosi-, és ápolási beavatkozások alatt a látogatók a kórtermekben nem tartózkodhatnak.

A hozzátartozóknak minden esetben együtt kell működniük a beteget ellátó személyzettel.
Intézményünkben egy betegnél csak egy hozzátartozó tartózkodhat egyidejűleg.

Azonnal felfüggeszthető a beteg melletti tartózkodás:
• fizikai és/vagy verbális agresszió esetén,
• a beteg testi épségének veszélyeztetése esetén.

Beteg látogatás:
Fennjáró betegek hozzátartozóikat és látogatóikat az osztályos beteglátogató helységeiben fogadhatják.

Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat.

A hozzátartozók látogatásuk során a többi beteg és az osztály munkájának zavarása nélkül tartózkodhatnak a beteg mellett.

A beteg mellett tartózkodó és a látogató a benntartózkodás alatt nem fogyaszthat alkoholt, kábítószert, nem szenvedhet fertőző betegségben, valamint csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhat.

A hozzátartozóknak és a látogatóknak tisztelettel kell lenni a kórház dolgozói irányába.

Telefonon – amennyiben a beteg hozzájárult – csak általános állapotáról adunk tájékoztatást az adatvédelem betartása céljából. A beteg vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelő orvosától kérhet. Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében az egészségügyi törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.

A gyógyító munka időigényes, alapos és teljes körű odafigyelést igényel, ezért kérjük, hogy a hozzátartozók lehetőleg 14 -16 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról.

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, ill. szülőnő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos, vagy ügyeletvezető javaslata alapján a kórház vezetése (az osztályos működési rendben foglaltak szerint) biztosítja a beteg melletti benntartózkodást, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

A javasolt látogatási idő 15-18 óra közötti időszak. Az Ön és betegtársai nyugalma és gyógyulása érdekében kérjük, hogy kettőnél több látogatót egyszerre ne fogadjon! Állapotától függően az osztály társalgójában, vagy szép idő esetén a kellemes kórházi parkban fogadhatja látogatóit. A kórház veszélyes üzem, ezért tizennégy éven aluli gyermeket, saját érdekében ne hozzanak látogatóba (számos veszélynek, betegségnek tehetik ki, amelyekért a kórház nem vállal felelősséget)!

Látogatási idő:
Munkanapon: 14-18.30 óráig
Munkaszüneti napon: 10-12 óráig, 14-18.30 óráig
Intenzív osztályon: 11-12 óráig, 16-17 óráig

Ettől eltérő időpontban a főigazgató adhat rendkívüli látogatási engedélyt az osztályvezető főorvossal történő egyeztetést követően.