PATHOLÓGIA

OSZTÁLYVEZETŐ:
Dr. BALI Ottilia főorvos

ORVOSOK:
Dr. HOFFER Zsolt szakorvos

ASSZISZTENCIA:
DOMJÁN Zoltán vezető asszisztens
TAKÁCSNÉ Németh Anikó cytológiai szakasszisztens
LŐCZ Nóra cytológiai szakasszisztens
MARKÓ Szilvia szövettani szakasszisztens
CSERNI Istvánné segédasszisztens
KERTÉSZ Lászlóné szövettani szakasszisztens
FEKETE Barbara segédasszisztens
BALAZSIN Alíz segédasszisztens
BÖCSEICS Fruzsina orvosírnok
PACSI Géza Tamásné orvosírnok
HOFSTETTER Izabella asszisztens
LÁKOVICS Ferenc boncmester
GÁSPÁR Károly boncmester

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefon: 93 / 502-070
E-mail: pathologia@nkkorhaz.hu

TEVÉKENYSÉGEK / TÖRTÉNET
A patológia területe a betegségek tudománya, amely a klinikusok számára biztosítja azt a tudást, amellyel a betegségeket felismerik. A patológia a sejteket és szöveteket ért károsodással, valamint a szervezet ez ellen fellépő védekező funkcióival foglalkozik. Széles látókörű szakterület, amely kiterjed minden szervre és szervrendszerre, a tudomány és technika legmodernebb lehetőségeit használja feladatának megvalósításához.

Ma a patológus a beteget gyógyító multidiszciplináris csapat tagja; diagnózisa, véleménye, esetleg terápiás javaslata alapvetően meghatározhatja a beteg sorsát. A számos betegség esetében lehetővé váló oki kezelés, bizonyos betegségek - elsősorban daganatok - esetében egyénre szabott terápia szükségessége, az újabb ismeretek nyomán születő új osztályozások elengedhetetlenné teszik a patológusok szoros együttműködését a klinikus kollégákkal, a patológusok bevonását a beteget kezelő orvosok csapatába.

A patológus munkaidejének túlnyomó részét ma már kórszövettani leletezéssel, úgynevezett szövettani diagnosztikával tölti. Minden olyan szövetet, melyet orvosi eljárás során távolítanak el, a patológus vizsgálja meg. A mindennapos szövettani diagnosztika számos kiegészítő vizsgáló módszert is magába foglal, első helyen a különleges festési eljárásokat és az immunhisztokémiai vizsgálatokat. Ezek ma nélkülözhetetlen kiegészítői a patológia eszköztárának: differenciál diagnosztikai kérdések eldöntését, kórokozók diagnosztizálását, daganatok tipizálását, tumorok prognosztizálását, a minél inkább testre szabható kezelések tervezését teszik lehetővé. Az intraoperatív fagyasztásos vizsgálatoknál a patológus véleményén, diagnózisán múlhat a beteg sorsa. Ezt talán az egyik legnehezebb része a mindennapi munkának, amikor nincs idő kiegészítő vizsgálatokat végezni, hanem azonnal kell dönteni: rossz-, vagy jóindulatú-e az adott elváltozás; kell-e tovább operálni, vagy sem.
A patológus cytológiai vizsgálatokat is végez, részben szűrő, részben diagnosztikai céllal.
Napjainkban is szükséges az esetek egy részében postmortalis vizsgálatok végzése, az erre vonatkozó törvények szerint.

Az osztály története:
A kórbonctan 1951-1954-ig kórházi-körzeti laboratóriummal közös osztályként működött, kórházunkban az első kórboncolást 1951. január 27-én Dr. Péró Csaba végezte. Az első klinikipatológiai konferencia 1951. szeptember 6-án volt. Az önálló kórbonctani osztály megalakulásának hivatalos időpontja 1954. április 15. A szétválasztás után a volt G pavilon épületének nagyobb részében a laboratórium, kisebb részében a kórbonctan foglalt helyet. Az osztály 1970. február 23-án kezdte meg a munkát az új, akkor korszerűnek tekinthető épületben. Több mint négy évtizedig ez az épület adott otthont a Kórbonctani, későbbiekben Patológiai osztálynak.
A kórbonctan, majd patológia osztályvezető főorvosai: Dr. Péró Csaba (1951-1980), Dr. Joós László (1981-1998), Dr. Baranyay Ferenc (1998-2013), Dr. Bali Ottilia (2013-).

Jelen:
2014. januárban a Patológiai osztály a kórház új épületébe költözött, ahol európai színvonalú infrastruktúrális és tárgyi feltételek mellett a kor szakmai színvonalához igazodó munka elvégzésére törekszik. Korszerű mikroszkópokkal és a szövettani feldolgozáshoz szükséges automatákkal rendelkezünk, valamint speciális festések széles tárházát alkalmazzuk, és kb. 100 monoklonális antitestet használunk az immunhisztokémiai reakciók elvégzéséhez. Az osztály dolgozói belső- és külső (Qualicont) minőségbiztosítási rendszerek elvei szerint végzik munkájukat. Ehhez a munkához a szakdolgozói háttér biztosított, az osztályon 1 immunhisztokémiai szakasszisztens, 4 szövettani asszisztens, 2 cytológiai szakasszisztens, 2 boncmester, 2 orvosírnok dolgozik, munkájukkal jelenleg 2 orvos (1 szakorvos, 1 szakorvos-jelölt) napi diagnosztikai tevékenységét segítik.
Az osztály részt vesz a kórházban folyó tudományos munkában, valamint szakmai kapcsolatot tart fenn más klinikai és patológiai intézetekkel is. Segítséget nyújtunk egyetemi hallgatók (biológus, orvostanhallgató) szakmai gyakorlati képzésében.

Jövő:
A szövettani munka minőségének fejlesztése, további elsősorban klinikai jelentőséggel bíró immunhisztokémiai reakciók bevezetése, a diagnosztikus pontosság érdekében nagyblokk -technika alkalmazása, klinikopatológiai megbeszélések rendszeresítése, részvétel szakdolgozó- és szakorvos képzésben.

Éves munkánk adatai (eset):
szövettan: 5300; biopsia: 1000, intraoperatív fagyasztásos vizsgálat: 50 , speciális festés: 250, immunhisztokémia: 850
cytológia: 8000 nőgyógyógyászati, 150 diagnosztikus
boncterem: 900 elhunyt, boncolási ráta 40%

Utolsó módosítás: 
2022.05.11