SZEMÉLYI TULAJDON VÉDELME

Betegek pénzt, értéktárgyakat, ékszereket csak saját felelősségükre tarthatnak maguknál. Az ellátást végző személyzet csak a leltárilag átvett értékekért felel. Amennyiben a beteg igényli, értékeinek megőrzésére az intézmény házipénztárában van lehetőség.

A beteg elhalálozása esetén a Házipénztárba leadott értéktárgyakat, pénzt csak a Hagyatéki tárgyalás lezajlása után (a törvényes örökös/ök) vehetik át.