Egészségügyi veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatások, áruk beszerzése