ÁLTALÁNOS HÁZIREND

A házirendünkben megfogalmazott célok és alapelvek azt szolgálják, hogy az intézményünkben folyó gyógyító munka eredményessége és a betegek nyugalma érdekében a kórház megfelelő színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást nyújtson a gyógyulást váró, segítségre szoruló betegek és a szolgáltatásokat igénybevevők számára.

A Házirendben foglalt szabályokat mindig szem előtt kell tartani, segítve ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját és a betegtársaik gyógyulását.

Az eredményes gyógyító munka egyik legfontosabb feltétele, hogy annak minden szereplője tisztában legyen lehetőségeivel, a lehetőségek korlátaival, kellőképpen tájékozott legyen, és felelősséggel vegyen részt a döntésekben.

Tájékoztatjuk Önt és hozzátartozóit, hogy az egészségügyről szóló törvény értelmében mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait egészsége megőrzéséhez és védelméhez, a betegségek megelőzéséhez és a gyógyuláshoz! Kérjük, segítse elő az előbbiek gyakorlását, hogy az Ön példáján keresztül mások is hasonló módon gondolkodjanak és viselkedjenek. Biztosítási jogviszonyban lévő (TAJ kártyával rendelkező) betegek ellátása ingyenes, biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező ellátottaknak és a biztosítási jogviszonyon túli szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni.

A kórházban való benntartózkodása alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható (a higiénés szabályok miatt) az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét erre külön felhívjuk.

Az intézmény területén dohányzás számára kijelölt helyek kivételével, illetve a kórház közforgalom számára nyitva álló bejáratától 10 méteren belül, nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni.
Szeszes italt az intézetbe behozni és fogyasztani tilos!

Ha Ön mobiltelefonnal rendelkezik, használatakor kérjük, legyen tekintettel környezetére. Ahol zavarja a kórház berendezéseinek működését (diagnosztikai egység, kezelő), vagy betegtársait ott kérjük, ne használja. Osztályaink saját házirenddel szabályozzák működésüket. Kérjük ezeket is figyelmesen olvassa el!

A kórházban bármiféle hazárd- és szerencsejáték tilos! A szabály megszegése a terápiának, a kezelésre vonatkozó megállapodásnak azonnali felülvizsgálatát vonja maga után.

Akinek állapota megengedi, 15 és 21 óra között (a vacsoraidő kivételével) a társalgóban vagy az erre kijelölt folyosórészen, illetve 16-tól 20 óráig az intézet területén belül lévő parkban tartózkodhat. Ha az osztályt el kívánja hagyni, kérjük, jelezze a szolgálatban lévő ápolónak.

Saját gyógyulása érdekében kérjük, hogy tartsa be orvosa és az ápoló személyzet gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, kéréseit. Kórházi gyógykezelése alatt kizárólag a kezelőorvos által előírt és egyeztetett gyógyszereket szedheti.

Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy vágott virág, cserepes, földes virág tartása a kórtermekben nem engedélyezett a fertőzés veszély miatt!

Az intézeti TV készülékek 21 óráig az osztályok házirendje szerint használhatók. A televízióval felszerelt szobákban műsor a vizitek, kezelések kivételével betegtársaikkal egyetértésben nézhető.

CsatolmányMéret
PDF icon Házirend - PDF121.95 KB