III. Gazdálkodási adatok

Közérdekű adatok - III/6

Tagolás: 

  • III. Gazdálkodási adatok

Sorszám: 

6.

Adat megnevezése: 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Adatközlő: 

pénzügyi-és számviteli osztályvezető

Közérdekű adatok - III/4

Tagolás: 

  • III. Gazdálkodási adatok

Sorszám: 

4.

Adat megnevezése: 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Adatközlő: 

pénzügyi-és számviteli osztályvezető

Dokumentmok: 

Közérdekű adatok - III/3

Tagolás: 

  • III. Gazdálkodási adatok

Sorszám: 

3.

Adat megnevezése: 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Adatközlő: 

pénzügyi-és számviteli osztályvezető

Közérdekű adatok - III/2

Tagolás: 

  • III. Gazdálkodási adatok

Sorszám: 

2.

Adat megnevezése: 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke

Adatközlő: 

bér-és munkaügyi osztályvezető

Közérdekű adatok - III/1

Tagolás: 

  • III. Gazdálkodási adatok

Sorszám: 

1.

Adat megnevezése: 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Adatközlő: 

pénzügyi-és számviteli osztályvezető

Dokumentmok: 

Subscribe to RSS - III. Gazdálkodási adatok