Tájékoztató halálesettel kapcsolatos ügyintézéshez

1. Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény 219.§ (1) szerint az elhunyt személyt - függetlenül attól, hogy fekvőbeteg gyógyintézetben vagy azon kívül hunyt el - kórbonctani vizsgálat alá kell vonni.

2. A hozzátartozó formanyomtatványon jelezheti a boncolás mellőzésének igényét és amennyiben azt a klinikai osztály vezetője vagy a kezelőorvos, és a Pathológiai osztály vezetője támogatja, valamint ahhoz a kórház főigazgatója / orvos-igazgatója is hozzájárul, a boncolás mellőzhető.

3. Kérjük, keresse fel a Pathológiát - munkanapokon du. 13-15óra között, - ahol a boncmester tájékoztatja a további ügyintézés menetéről, valamint érdeklődni lehet a 93/502-000 központi telefonszámon a 2270-es melléken.

4. Ügyintézéshez hozza magával az elhunyt személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

5. A Pathológián tájékoztatni fogják Önt az öltöztetés díjának befizetési módjáról, a tárolási díj fizetéséről.

6. A halál okát megállapító orvos a Halottvizsgálati bizonyítvány I-II. és III. példányát postai úton ajánlott küldeményként vagy kézbesítő útján lezárt borítékban megküldi a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki ennek alapján kiállítja a Halotti anyakönyvi kivonatot.

7. A Halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát a hozzátartozónak vagy a temetést intéző szervnek kell átvenni, amit az V. példányon aláírásával igazol.

Nagykanizsa, 2013. 07. 09. Kanizsai Dorottya Kórház