A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

A kórház területén kép- vagy hangfelvétel készítése tilos! Írásos kérelem alapján a Főigazgató engedélyezheti. Kórházban kezelt beteg a felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot kérés esetén a betegdokumentációhoz kell csatolni.
A sajtónyilvánosság, a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással, és a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket sem.