A KÓRHÁZI HÁZIREND

A kórházban folyó gyógyító munka eredményessége és a betegek nyugalma érdekében a „Kórházi Házirendben” foglalt szabályokat mindig szem előtt kell tartani, segítve ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját és a betegtársaik gyógyulását.

A kórházban való benntartózkodása alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható (a higiénés szabályok miatt) az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét erre külön felhívjuk.

Az intézet teljes területén a dohányzás tilos! Szeszes italt az intézetbe behozni és fogyasztani tilos! Ha Ön mobiltelefonnal rendelkezik, használatakor kérjük, legyen tekintettel környezetére. Ahol zavarja a kórház berendezéseinek működését /diagnosztikai egység, kezelő/, vagy betegtársait ott kérjük, ne használja. Osztályaink saját házirenddel szabályozzák működésüket. Kérjük ezeket is figyelmesen olvassa el! A súlyos állapotban lévő beteg, szülőnő vagy gyermek mellett látogatási időn túl az osztályvezető főorvos, vagy ügyeletvezető engedélyével lehetséges a korlátozott idejű látogatás.