BETEGTÁJÉKOZTATÓK

Az alábbi betegtájékoztató segíti a kórházi tartózkodását, hozzájárul mielőbbi gyógyuláshoz. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza! amennyiben kérdése merül fel lépjen közvetlenül kapcsolatba orvosával, vagy az osztályos nővérekkel, akik készséggel segítik Önt bennfekvése során.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Közérdekű adatok 
0

LÁTOGATÁSI REND

Kórházunkban a kiadott tájékoztató szerint a látogatási rend az alábbiak szerint változott:

" ... Munkanapon: 14:00 - 18:30
Munkaszüneti napon: 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:30
Intenzív osztályon: 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
Csecsemő-és Gyerekosztályon: 16:00 - 17:00; szombat-vasárnap és ünnepnapokon:10:00 - 11:00; 16:00 - 17:00 ..."

Kiadva: http://www.nkkorhaz.hu/node/692

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

"Information on cross-border health care in the European Union"

OBDK - NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ PONT
határon átnyúló egészségügyi ellátások az Európai Unióban

Belföldről ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-620-600
Külföldről hívható telefonszám (for patients from the European Union): +36-20-999-00-25

Személyes egyeztetés: előzetes időpontfoglalás esetén a Nemzeti Kapcsolattartó Pont irodájában minden héten kedden 10.00 és 12.00 óra között

Email:
info @ eubetegjog . hu
info @ patientsrights . hu

Web:
www.eubetegjog.hu
www.patientsrights.hu

A BETEGEK JOGAI

az Egészségügyi Törvény (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) által biztosított jogok

(Az információkat a csatolmány tartalmazza!)


Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)
Az Ön betegjogi képviselője: A betegjogi képviselő megtekintéséhez kérem kattintson ide.
Fogadóóra időpontja: minden szerdán 9:00 – 11:00 óráig
Telefon: +36-20-489-95-67
E-mail: zsuzsanna.doczi@ijb.emmi.gov.hu


Zöld szám: 06-80-620-055
Honlap: www.obdk.hu
E-mail: obdk @ obdk . hu


Ellátásával kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén, kérem forduljon hozzánk bizalommal!
Foreign language patients should contact the following numbers:
06-20-489-9614, 06-80-620-055 (toll-free number)
Please contact us with any questions or remarks related to your care.

BETEGJOGI KÉPVISELŐ

Intézetünk betegjogi képviselője:
Dr. DÓCZI Zsuzsanna
Telefonszáma: +36 20 / 4899-567
E-mail címe : zsuzsanna.doczi@ijb.emmi.gov.hu
Fogadóóra időpontja: telefonon, előre egyeztetett időpontban.
Fogadóóra helye: Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászat Épülete Fsz. 6

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Módosítva: 2017.01.17, hivatkozás: http://www.nkkorhaz.hu/node/1059
Módosítva: 2017.06.23, hivatkozás: http://www.nkkorhaz.hu/node/1146
Módosítva: 2017.08.15, hivatkozás: Belső, MANTIS0028168
Módosítva: 2018.09.21, hivatkozás: Belső, MANTIS0029844

ÉLETFENNTARTÓ BEAVATKOZÁS VISSZAUTASÍTÁSA

A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására van lehetőség, de csak abban az esetben, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás visszautasítása az előírások betartásával történhet.

A visszautasítás csak akkor érvényes, ha egy háromtagú orvosi bizottság a beteget megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését annak következményei tudatában hozta meg, illetve az előzőekben megfogalmazott feltételek fennállnak, továbbá a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon - két tanú előtt - ismételten kinyilvánítja a visszautasításra irányuló szándékát.

Amennyiben a beteg nem járul hozzá az orvosi bizottság vizsgálatához, a kezelés megtadására vonatkozó nyilatkozata nem vehető figyelembe.

A KÓRHÁZI FELVÉTEL

Kórházunkban azok a betegek kerülnek felvételre, akiknek ellátása intézetünkben biztosítható. Az azonnali ellátást igénylő betegek vizsgálata, felvétele irányítása a Sürgősségi Betegfelvételi Osztályon keresztül történik. A nem sürgősséggel beutalt betegek felvétele az előjegyzést adó osztályon történik.

Érkezés, elhelyezés:
Kérjük Önt, hogy az előjegyzett napon, azt az osztályt keresse fel, ahová beutalója szól. Ott a felvétellel kapcsolatos minden információt megkap. Ha elhelyezésével kapcsolatosan problémája merül fel, jelezze osztályos orvosának vagy a vezető ápolónak. Az adminisztratív betegfelvétel az osztály adminisztrációs irodájában történik.

A felvételhez szükséges iratok:
::: társadalombiztosítási azonosító kártya (TAJ kártya),
::: kórházi beutaló,
::: személyi igazolvány,
::: korábbi zárójelentések, orvosi leletek,
::: otthon szedett gyógyszerek listája.

Mit hozzon magával:
::: tisztálkodási eszközöket,
::: WC papírt,
::: evőeszközt, poharat, szalvétát
::: saját ruházatot (pizsama, hálóing, papucs, hálókabát),
::: gyógyászati segédeszközét,
::: speciális gyógyszereit.

Kérjük semmiképpen ne hozzon magával:
::: ékszereket,
::: egyéb értéktárgyakat,
::: nagyobb pénzösszeget,
::: alkoholos italokat.

Abban az esetben, ha az intézményben érkezéskor nagyobb értéket képviselő ékszert, értéktárgyat, jelentősebb pénzösszeget hozott magával, azt szíveskedjék hozzátartozóival otthonába juttatni. Nagyobb pénzeszközök, értékek a kórház HÁZIPÉNZTÁRÁBAN (6-os sz. épület Igazgatás) – helyezhetők el személyesen, hozzátartozó vagy meghatalmazott osztályos ápoló útján. Kisebb pénzeszközök, értékek elhelyezése esetén, a fekvőbeteg osztályokon értékmegőrző széfek állnak rendelkezésre, melyet az osztályon kijelölt felelős ápoló kezel. Ellenkező esetben csak bizonyítottan jogellenes károkozásunkért felelünk. A letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem vállal felelősséget!

Eszméletlen beteg értéktárgyainak tételes dokumentálása, értékleltár készítése írásban történik, melyet, a beteget átadó személy és az adott osztályon szolgálatot teljesítő ápoló, aki a beteget átveszi, aláírásával hitelesít. A szükséges dokumentumok elkészítése után az ápoló kiadja a kórházi felszerelési tárgyakat. Szóban ismerteti az osztály napirendjét és felhívja a figyelmet a HÁZIREND tanulmányozására.

A KÓRHÁZI HÁZIREND

A kórházban folyó gyógyító munka eredményessége és a betegek nyugalma érdekében a „Kórházi Házirendben” foglalt szabályokat mindig szem előtt kell tartani, segítve ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját és a betegtársaik gyógyulását.
A kórházban való benntartózkodása alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható (a higiénés szabályok miatt) az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét erre külön felhívjuk.
Az intézet teljes területén a dohányzás tilos! Szeszes italt az intézetbe behozni és fogyasztani tilos! Ha Ön mobiltelefonnal rendelkezik, használatakor kérjük, legyen tekintettel környezetére. Ahol zavarja a kórház berendezéseinek működését /diagnosztikai egység, kezelő/, vagy betegtársait ott kérjük, ne használja. Osztályaink saját házirenddel szabályozzák működésüket. Kérjük ezeket is figyelmesen olvassa el!

KÓRHÁZI NAPIREND

• 6.00 - 7.00 Ébresztés, hőmérőzés, tisztálkodás
• 7.00 - 8.00 Vizsgálatok előkészítése, reggeli
• 8.00 - 12.00 Vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek
• 12.00 - 13.00 Ebéd
• 14.00 - 15.00 Csendes pihenő - kérjük, hogy ezen idő alatt a kórteremben tartózkodjanak
• 14.00 - 18.30 Beteglátogatás
• 19.00 - 21.00 Vizsgálati előkészítések, ügyeletes orvosi vizit, vacsora
• 22.00 - Villanyoltás, éjszakai pihenő
Egyes osztályok munkarendje szerinti eltérésekről az osztályon kapnak tájékoztatást.
Akinek állapota megengedi, 15 és 21 óra között (a vacsoraidő kivételével) a társalgóban vagy az erre kijelölt folyosórészen, illetve 16-tól 20 óráig az intézet területén belül lévő parkban tartózkodhat. Ha az osztályt el kívánja hagyni, kérjük, jelezze a szolgálatban lévő ápolónak.
Saját gyógyulása érdekében kérjük, hogy tartsa be orvosa és az ápoló személyzet gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, kéréseit. Kórházi gyógykezelése alatt kizárólag a kezelőorvos által előírt és egyeztetett gyógyszereket szedheti.
Műtétes osztályok kórtermeibe dobozos, míg a többi betegosztályra csak csomagolt vágott virág hozható be. Cserepes, földes virág tartása a kórtermekben nem engedélyezett a fertőzés veszély miatt.
Az intézeti TV készülékek 21 óráig az osztályok házirendje szerint használhatók. A televízióval felszerelt szobákban műsor a vizitek, kezelések kivételével betegtársaikkal egyetértésben nézhető.

AZ ÉTKEZÉS

Kórházunk, az orvosi előírásoknak megfelelő étkezést biztosít az ápolás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. A kórház hideg vacsorát ad, melyet az ápolók osztanak ki. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre. A felvétel napján ebédet és vacsorát, távozás napján reggelit biztosítunk.
Kérjük, Tisztelt Betegeinket, hogy a hűtőszekrényben elhelyezett ételük csomagolására írják fel nevüket! A beteg kérésére, térítési díj ellenében, betegségének megfelelően, - a kezelőorvos és dietetikai nővér utasítása szerint - étlapról is választhat.

FELVILÁGOSÍTÁS ÁLLAPOTÁRÓL

A betegségével kapcsolatos minden kérdésével kezelőorvosához (osztályos orvos) fordulhat. Felvilágosítást a betegségről, a gyógyítás módjáról Önnek és az Ön által megjelölt hozzátartozónak /más személynek/, kizárólag a kezelőorvos adhat. Kórházi felvételkor kell megnevezni Önnek a fent említett személyeket, valamint azt a személyt, aki váratlan helyzetekben Ön helyett rendelkezhet. Ha az ápolással kapcsolatban észrevétele, panasza vagy kívánsága van, kérjük, azt a vezető ápolónak jelezze.

LELKI SZOLGÁLAT

Önt megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga. Az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja vallását és az egyházi személlyel való kapcsolattartást.
A Kórház Kápolna nyáron 8 és 19 óra, télen 8 és 17 óra között kereshető fel. Megközelíteni a 3-as épület (Belgyógyászati) felől lehet.

Szentmisék időpontjai:
- Vasárnap reggel 8 óra
- Hónap első csütörtökén 18 óra
- Minden hónap 13-án: nyáron 17 óra, télen 16 óra
- Naponta 15 -17 óra között imaórán lehet részt venni.

Elérhetőségek:
- Jézus Szíve Plébánia: 06 93/313-301
- Szent József Plébánia: 06 93/313-849
- Evangélikus Lelkészi Hivatal: 06 93/311-320
- Református Lelkészi Hivatal: 06 93/311-483
- Zsidó Hitközség: 06 93/316-038

BETEGLÁTOGATÁS

Munkanapon: 14-18.30 óráig
Munkaszüneti napon: 10-12 óráig, 14-18.30 óráig
Intenzív osztályon: 11-12 óráig, 16-17 óráig

A javasolt látogatási idő 15-18 óra közötti időszak. Az Ön és betegtársai nyugalma és gyógyulása érdekében kérjük, hogy kettőnél több látogatót egyszerre ne fogadjon! Állapotától függően az osztály társalgójában, vagy szép idő esetén a kellemes kórházi parkban fogadhatja őket. A kórház veszélyes üzem, ezért tizennégy éven aluli gyermeket, saját érdekében ne hozzanak látogatóba! Mert számos veszélynek, betegségnek tehetik ki, amelyekért a kórház nem vállal felelősséget.

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, ill. szülőnő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos, vagy ügyeletvezető javaslata alapján a kórház vezetése (az osztályos működési rendben foglaltak szerint) biztosítja a beteg melletti benntartózkodást, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

ELBOCSÁTÁS, ELTÁVOZÁS

Az intézetből eltávozásra - ha ez nem akadályozza a beteg gyógyulását, folyamatos kezelését és az osztály rendjét - az osztályvezető főorvos (helyettese) adhat engedélyt. Az eltávozás tényét, valamint időpontját az osztályon dolgozó egészségügyi szakszemélyzetnek a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.

A beteget akkor bocsátjuk otthonába, ha már nem szorul kórházi gyógykezelésre. Az ápoló kiadja a betegnek a ruházatát és visszaveszi a kórházi felszerelési tárgyakat.

A HÁZIPÉNZTÁR-ban elhelyezett értéktárgyakat és készpénzt a beteg, hozzátartozója vagy a meghatalmazott osztályos ápoló veheti át. A beteg távozáskor aláírja a betegdokumentációt, kezelőorvos átadja a Zárójelentést, leleteket és a Kórházi igazolást. Kórházi ápolását követően házi betegápoló csoport munkáját veheti igénybe.

TÉRÍTÉSI DÍJAK

A 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§.(6.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kanizsai Dorottya Kórház hatáskörében megállapítható térítési díjak mértéke, a térítési díjak befizetésének rendje, valamint azok mérséklése, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezések a „Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról” szóló szabályzatban megtekinthető. Teljes térítési díjat köteles fizetni az a magyar és külföldi állampolgár, akinek nincs Magyarországon érvényes biztosítása. Az a beteg, aki nem hozza magával az érvényesített biztosítási kártyáját, vagy azt 10 napon belül felhívás ellenére sem mutatja be, úgy kell tekinteni, mintha nem lenne biztosítva.
A 2006. évi CXV törvény szerint a részleges térítési díj fizetésére kötelezett betegek a kezelési díj összegének a 30%-át befizetik a kórházi pénztárba.

Betegjogok rövid ismertetése:
Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Az ellátás során jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.

A kapcsolattartás joga
A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják.

Az Intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára.

Az önrendelkezéshez való jog
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.
A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja (nyilatkozat aláírásával).
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.
A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása, mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

Az ellátás visszautasításának joga
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga. Bővebb tájékoztatást a kezelőorvostól kérjen.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A betegek kötelezettségei:
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

KÉRÉSEK, PANASZOK

Az orvosi vizsgálatokkal, a gyógykezeléssel, az ápolással, az étkezéssel és általában az ellátással, az intézeti körülményekkel, valamint a Házirenddel kapcsolatos kéréseit, észrevételeit, panaszait kérjük, közölje kezelőorvosával. Amennyiben nem kap megnyugtató választ, akkor az osztályvezető főorvoshoz (helyetteséhez), végső esetben az Orvos-igazgatóhoz vagy a Betegjogi Képviselőhöz forduljon.

Betegjogi képviselő elérhetőségéért kattintson ide!

Kórházunk fekvőbetegei körében betegelégedettségi vizsgálatot végzünk. Betegfelvétel alkalmával Ön megkapja az ápolótól az elégedettséget felmérő kérdőívet. Nagyban segíti munkánkat, ha ezt gondosan átolvassa, és a feltett kérdésekre választ ad. Távozáskor a Kérdőívet az osztályon elhelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni!

A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

A kórház területén kép- vagy hangfelvétel készítése tilos! Írásos kérelem alapján a Főigazgató engedélyezheti. Kórházban kezelt beteg a felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot kérés esetén a betegdokumentációhoz kell csatolni.
A sajtónyilvánosság, a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással, és a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket sem.

A KÓRHÁZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

EMELT KOMFORTFOKOZATÚ SZOBÁK (TÉRÍTÉSES ÁPOLÁSI EGYSÉGEK)

A Kórházban magasabb komfortfokozatú kórtermek állnak fekvőbetegeink rendelkezésére. Az emelt komfortfokozatú szobák egy ill. két ágyasak: saját fürdőszobával, hűtőszekrénnyel, televízióval. Minden beteg igényének, és betegségének megfelelően, -a kezelőorvos és dietetikai nővér utasítása szerint- összeállított étlapról választhat. Ön, vagy hozzátartozója írásban nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni. A szobák térítési díjáról az osztályokon adnak tájékoztatást. A költségeket kéthetente részszámlával, elbocsátáskor a kórházi kezelés utolsó napján végszámla ellenében kell a kórház pénztárába befizetni. A helyfoglalási igényét az érintett osztály vezető ápolójánál kell jelezni.

SZŰRŐPROGRAMOK

A kórház vállalatok, cégek igénye szerint, térítés ellenében munkavállalóik részére egészségmegőrző szűrővizsgálatot végez. Egyeztetés után végezzük a vizsgálatokat, s a foglalkoztatottak egészségkockázatának megfelelő szűréseket ajánlunk.

BÜFÉ

A kórház udvarán büfé működik, itt piperecikkeket, élelmiszert vásárolhat. A büfét betegeink és hozzátartozóik is látogathatják.
Nyitvatartási ideje:
::: hétfő-péntek: 06-18 óráig
::: munkaszüneti napon: 10-18 óráig

Italautomaták:
1-es épület: emelet (járóbeteg szakrendelés)
2-es épület: földszint (főépület)
3-es épület: földszint (belgyógyászati tömb)
4-es épület: földszint (rehabilitáció épülete)

POSTA, HIRLAP

A Rendelőintézetben találja a könyv- és hírlapárust.

Postaláda a kórház "A" épület (porta) utcai oldalán található. A kórház címére küldött, de az Ön nevére szóló leveleket vagy más postai küldeményeket a kórház munkatársai kézbesítik Önnek. Kérjük, hogy a címzésnél tüntessék fel az osztályt is, ahol Önt ápolják.

GYÓGYSZERTÁR

A Fagyöngy patika a Főporta mellett működik, 8-17 óra között tart nyitva.

BANKAUTOMATA

Pénzfelvétel bankkártyával:
1. sz. épület (Rendelőintézet) földszint
"A" épület (porta) utcai oldalán

PARKOLÁS

Kórházunkban a szolgáltatást csak parkolási engedéllyel rendelkező gépkocsik vehetik igénybe. A beteget szállító magán-gépkocsik a betegszállítás idejére - fél óráig -díjmentesen tartózkodhatnak a kórházi parkolóban. Az ingyenes parkolási idő lejárta után díjat kell fizetni. Aki távozáskor a helyjegyet bemutatni nem tudja, úgy pótdíjat köteles fizetni. A gépjárműveket a parkolás időtartamától függetlenül az erre a célra kialakított parkolóban kell elhelyezni.

Taxirendelést a kórház portaszolgálatánál lehet kérni.

A KÓRHÁZ ELÉRHETŐSÉGEI

Telefonközpont: 06 93/502-000
Fax: 06 93/502-064
Kartonozó: 06 93/502-061
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Internet: www.nkkorhaz.hu
Levelezési cím: Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa Szekeres József út 2-8.

Őszintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal meg lesz elégedve.

Bízunk benne, hogy betegségére, panaszaira gyógyulást talál kórházunkban. Munkatársaimmal azon leszünk, hogy egészségét mihamarabb visszanyerve térhessen vissza családja körébe, otthonába!

A Házirendben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései az irányadók, alkalmazandók.

Köszönjük együttműködését és támogatását!

Intézetünk dolgozói nevében mielőbbi gyógyulást kívánunk Önnek:
a Kanizsai Dorottya Kórház munkatársai

EGYÉB BETEGTÁJÉKOZTATÓK

NŐGYÓGYÁSZAT: Betegtájékoztató és beleegyező lap - Császármetszés (PDF)

CsatolmányMéret
PDF icon csaszarmetszes_tajekoztato_beleegyezo.pdf121.46 KB

NŐGYÓGYÁSZAT: Tájékoztató a szülés előtt álló nők részére (PDF)

CsatolmányMéret
PDF icon szuleselottallok_tajekoztato.pdf126.72 KB

Tájékoztató halálesettel kapcsolatos ügyintézéshez

OSZTÁLYOK ELHELYEZKEDÉSE / BELSŐ TÉRKÉP

Épület: 1 (Rendelőintézet)
Rendelőintézet alagsor: Laboratórium, Transzfúziós osztály
Rendelőintézet földszint: Sürgősségi Betegellátó Osztály, Járóbeteg rendelők, Kartonozó
Rendelőintézet 1. emelet: Mikrobiológia, Radiológia, egyéb szakrendelések

Épület: 2 (Főépület)
Földszint: Fül-orr-gége, Szemészet, porta
I.emelet: Radiológia, Csecsemő-Gyermekosztály
II. emelet: Intenzív, Traumatológia
III.emelet: Szülészet-nőgyógyászat, Műtők
IV.emelet: Urológia, Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés, CSNT
V.emelet: Sebészet, Sebészeti műtők
VI.emelet: Neurológia (Ideggyógyászat), EEG, EMG

Épület: 3 (Belgyógyászat tömb)
Földszint: Belgyógyászat, szakrendelések
I.emelet: Belgyógyászat, Kardiológia
II. emelet: Belgyógyászat, Gasztroenteriológia, Belgyógyászat, Endokrinológia

Épület: 4 (Rehabilitáció)
Földszint: Fizioterápia, Rehab.szakrendelések, Bőrgyógyászati szakrendelés, Tüdőgondozó
I.emelet: Rehabilitáció
II. emelet: Hallásvizsgáló Laboratórium, Mozgásközpont
Tetőtér: Informatika

Épület: 5 (Városi Ügyelet)
Városi Ügyelet: Gyermek szakrendelés

Épület: 6 (Igazgatás)
Igazgatás: Igazgatás, Pénzügy, Munkaügy, Controlling, Pénztár

Épület: 7 (Mikrobiológia)
Az épület lebontás alatt áll.
FIGYELEM: A Mikrobiológia Laboratórium a végleges helyére, a Főépület (1.sz. épület) 1. emeletére költözött (szakrendelési szárny, Radiológia mellett).

Épület: 8 (Geriátria, Pszichiátria)
Földszint: Gerontológia ápolási és Hospice részleg
I.emelet: Krónikus belgyógyászati és geriátriai osztály
II.emelet: Pszichiátria

Épület: 9 (Kórbonctan)
Kórbonctan: Patológia, Cytológia


kórház belsõ térkép

CsatolmányMéret
Image icon Kórház belső térkép (JPEG)217.34 KB

BELLA

Kedves Betegeink!
A Kanizsai Dorottya Kórház azon kórházak közé tartozik, ahol a dolgozók igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a betegellátás biztonságosan történjen.
Ezzel kapcsolatos kiadványaink az alábbiak.

BETEGELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEK

Tisztelt Betegeink!

Kórházunk vezetősége és valamennyi dolgozója szeretné javítani, jobbítani az intézetünkben folyó gyógyító és ápolási munka minőségét. Szándékunk megvalósításához nélkülözhetetlen betegeink véleménye, észrevételei és javaslatai. Ezért kórházunkban 1998 óta betegelégedettségi vizsgálatot folytatunk, a jelen változatot 2004 óta alkalmazzuk. A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik.

Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív

Járóbeteg elégedettségi kérdőív

Kérdőív gyermekek számára

A kérdőív kitöltésének és leadásának menete:
A kérdőív papír alapú, elérhető a gyógyító részlegeken, vagy a fenti linkre kattintva kinyomtatható.

Kérjük, töltse ki, majd a Kórházban kihelyezett gyűjtőládák egyikébe dobja be!

Gyűjtőládák megtalálhatóak: fekvőbeteg ellátó osztályokon, Rendelőintézet földszint, Tüdőgondozó – recepció, Belgyógyászat – magas földszint

Köszönjük véleményét, mely gyógyító munkánkat segíti!